×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER ETKİNLİKLER HABERLER DUYURULAR İHALE İLANLARI
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği (WAIPA)

Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği (World Association of Investment Promotion Agencies – WAIPA), bir hükümet-dışı örgüt olarak 1995 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde kurulmuştur. 2009 sonu itibariyle birliğin 162 ülkeden 252 üyesi bulunmaktadır.

WAIPA, Yatırım Tanıtım Ajansları (YTA) için sunduğu network fırsatlarının yanı sıra kapasite geliştirme ve yatırım tanıtımı alanında iyi örnekleri birbirlerine aktarabilecekleri bir forum görevi de görmektedir. Yeni statüye göre egemenliği tartışmalı olmayan herhangi bir ülke ya da bölgenin yatırım olanaklarının tanıtımını yapan her ajans WAIPA üyesi olabilmektedir.

WAIPA, küresel ve bölgesel düzeyde YTA’lar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve yatırım çekme konusundaki deneyim aktarımını kolaylaştırmak amacındadır. WAIPA statü metninde ortaya konan hedefler de şöyledir:

YTA’lar arasında işbirliği ve anlayışı geliştirmek ve teşvik etmek;
YTA’lar arasında bilgi aktarımı ve bilgi toplama sistemlerini güçlendirmek;
Yatırım çekme konusundaki ülke ve bölge deneyimlerinin paylaşımı;
WAIPA’nın sponsor olduğu etkinlikler yoluyla ya da ilgili uluslararası ajansların yönlendirmesiyle YTA’ların teknik destek ve eğitimlere ulaşmasını sağlamak;
YTA’ların hükümetlerine yatırım tanıtım politika ve stratejilerinin oluşturulması sürecinde getirdikleri önerilerin şekillenmesine yardımcı olmak.

WAIPA’nın bu görevleri yerine getirmesine yardımcı olan pek çok uluslararası örgüt bulunmaktadır:

Dünya Bankası Grubu’nun Yabancı Yatırım Danışma Hizmetleri (Foreign Investment Advisory Services – FIAS – of the World Bank Group)
Uluslararası Ekonomik Kalkınma Konseyi (Internation Economic Development Council – IEDC)
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)
ProInvest
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD)
Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü’dür (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO)

İzmir Kalkınma Ajansı, 2008 yılından beri WAIPA üyesidir.