×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER ETKİNLİKLER HABERLER DUYURULAR İHALE İLANLARI
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

İZKA, Girişimciliği En Başarılı Şekilde Teşvik Eden Kurumlar Arasında

İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı Projesi” ile kısa listeye seçilen projeler arasında yer almayı başardığı ve büyük ödüle aday gösterildiği, 2016 Yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasında, “Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi kategorisinde” ikinci oldu. İZKA’nın projesi ülkemizden yarışmaya katılmaya seçilen proje olarak “National Winner (Ulusal Birinci)” ünvanını aldı.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesi, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenlerin belirlenmesi, en iyi girişimcilik uygulamalarının ve politikalarının sergilenmesi ve girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığın arttırılması ve potansiyel girişimcilerin cesaretlendirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenleniyor. Yarışmaya AB üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç ve Sırbistan’ın yanı sıra 2011 yılından itibaren Türkiye de katılıyor.

Image

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurumların katılabileceği ödül yarışması, “Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi”, “Yeteneklere yatırım yapma”, “Girişimcilik ortamının geliştirilmesi”, “İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi”, “Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu pazarların gelişiminin desteklenmesi”, “Sorumlu girişimcilik” olmak üzere 6 kategoride gerçekleştiriliyor:

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için Türkiye’den aday belirlenmesi ve teklif edilmesi noktasında ulusal koordinatörlük görevini yürüten Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından Türkiye çapında gerçekleştirilen 2016 yılı ulusal seçim süreci kapsamında 25 farklı proje değerlendirildi. KOSGEB Avrupa Komisyonu’nun belirlediği sınırlar ve kriterler dahilinde Türkiye’nin yarışmaya İZKA’nın “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı Projesi” de dahil olmak üzere 2 proje ile katılması kararlaştırıldı.

Bu yıl 31 ülkeden 343 projenin başvurduğu yarışmada, İZKA’nın “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı Projesi” ile birlikte 18 proje kısa listeye kalarak büyük ödüle aday gösterildi. 2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 24 Kasım 2016 tarihinde Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu ve “Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi kategorisinde” ikinci oldu.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı Kapsamında Neler Yapıldı İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 2012 yılında ilan edilen Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı, Türkiye’de sadece yenilenebilir enerji ve çevre konusuna odaklanmış ilk bölgesel destek programı olarak karşımıza çıkıyor. Bu program ile, 27 Milyon TL destek bütçesi, destek yararlanıcılarının katkısıyla birlikte toplam 51,4 Milyon TL program bütçesi olmak üzere yenilenebilir enerji ve çevre konusuna oldukça yüksek bir bütçe ayrıldı. Program kapsamında 41 adet proje desteklendi.

Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmalarına yönelik 9 proje desteklendi. Bu projelerde çift yönlü akıllı sayaç, pelet, rüzgar türbini rotor rulmanı, biyogaz transfer blowerı, etkin enerji yönetim sistemi, rüzgar türbinleri için prototip hidrolik fren ünitesi vb. ülke, bölge veya firma düzeyinde innovatif ürünler geliştirildi.

Program kapsamında 18 adet güneş enerjisi, 6 rüzgar enerjisi ve 6 adet hibrit (güneş+rüzgar) sistemi desteklendi. Kurulu güç açısından bakıldığında, 5,6 MW güneş enerjisi, 2,25 MW rüzgar enerjisi ve 850 kW hibrit sistem kuruldu. Böylece kurulan sistemlerin toplam kapasitesi 8.7 MW’a ulaştı. Program başladığında İzmir’de şebekeye bağlı her hangi bir lisanssız elektrik üretimi amaçlı sistem olmadığı düşünüldüğünde, program sonucunda ulaşılan bu kapasite önemli bir miktar olarak karşımıza çıkıyor.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın mali destek programının bir diğer önemli sonucu ise, desteklenen projelerle İzmir’de üniversite-kamu-özel sektör işbirliklerinin artırılması ve başta nitelikli insan kaynağı olmak üzere yeni istihdam olanakları yaratılması oldu. Program kapsamında 32 projede yararlanıcılar, üniversiteler ile işbirliği yaparken, projeler kapsamında 33’ü nitelikli istihdam olmak üzere toplam 50 kişi istihdam edildi.