×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER ETKİNLİKLER HABERLER DUYURULAR İHALE İLANLARI
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
image

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi (KARE) Mali Destek Programı


KAYS

Ajansımız, 12 Haziran 2019 tarihi itibariyle ilan ettiği KARE Mali Destek Programı ile İzmir’deki firmaların dijital dönüşümünün sağlanması, kurumsal ve yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeleri, yüksek teknoloji üreten/kullanan sektörlerin tedarik zincirine daha etkili biçimde dahil olmaları için, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hazırlanacak yol haritalarının oluşturulmasını desteklemeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için gerekli olan uygulamaya ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi bir yaklaşımla, üyelerinin ya da bünyelerindeki firmaların faaliyetlerini koordine eden, ortak ihtiyaçlarını karşılayan veya ortak çıkarlarını korumak için çalışan arayüz kuruluşlar aracılığıyla uygulanacak biçimde tasarlanan mali destek programıyla, firmaların rekabet güçlerinin artmasının yanı sıra arayüz kuruluşların kapasitelerinin gelişimine de katkı sağlanması beklenmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ

06 EYLÜL 2019 / 23:59

TAAHÜTNAME SON TESLİM TARİH

13 EYLÜL 2019 / 17:00

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

Image

Başvuru Rehberi

İNDİRİN →

TEKNİK YARDIM MASASI

Ajansımız 2019 yılı mali destek programları (KARE MDP ve HAVZA MDP) kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak teknik yardım hizmeti sağlayacaktır

29 Temmuz – 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Teknik Yardım Masası hizmeti hakkında detaylı bilgi ve randevu oluşturmak için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Erhan Mustafa ÜSTÜNEL
projemizmir@izka.org.tr
0232 489 81 81 / 136

Image

Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri

Potansiyel başvuru sahiplerinin istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarını sağlamak amacıyla proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve örnek uygulamaların gerçekleştirileceği iki gün sürecek Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri düzenlenmektedir.

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimler için başvuru kabulleri 3 Temmuz 2019 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, etkinliklerimiz kesinleşen listede yer alan isteklilerin katılımıyla eğitim takviminde belirtilen yer ve tarihlerde gerçekleştirilecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Eğitim Takvimi

Ödemiş 8-9 Temmuz 2019 10:00-17:00 Ödemiş Ticaret Odası
Torbalı 22-23 Temmuz 2019 10:00-17:00 Torbalı Ticaret Odası
Konak 25-26 Temmuz 2019 10:00-17:00 Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

Program Öncelikleri


Yol Haritaları Bileşeni (KARE01)

1. İmalat sanayinde firmaların dijital dönüşüm sürecinin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması

2. Firmaların kurumsal yapılarının ve yönetsel yetkinliklerinin iyileştirilmesine yönelik yol haritalarının çıkarılması ve bu amaçla arayüz kuruluşlarda sürdürülebilir kurumsal modellerin oluşturulması

3. Firmalarda sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik süreç ve yöntemlerin iyileştirilmesi için gerekli yol haritalarının oluşturulması, kaynak ve atık yönetiminde optimizasyon planlamasının yapılması ve firmalar arası iş birliği modellerini geliştirilmesi

4. Firmaların, yüksek teknoloji üreten / kullanan sektörlerin* tedarik zincirine etkin biçimde dahil olması için gerekli olan sertifikasyon / akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması

* Bu kapsamda, savunma sanayi ve havacılık, biyomedikal, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, motorlu ulaşım araçları imalatı, teknik tekstil sektörleri önceliklendirilmiştir.

Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni (KARE02)

Sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için firmaların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulamaya yönelik altyapıların oluşturulması veya mevcut altyapıların geliştirilmesi.

Kimler Başvurabilir?


KARE01 / Yol Haritaları Bileşeni


 • ✔ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri

 • ✔ Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan, özel sektöre yönelik faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları

 • ✔ Organize Sanayi Bölgeleri

 • ✔ Serbest Bölgeler

 • ✔ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

KARE02 / Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni


 • ✔ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri

 • ✔ Organize Sanayi Bölgeleri

 • ✔ Serbest Bölgeler

 • ✔ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Program Bütçesi


KARE01
Yol Haritaları Bileşeni
KARE02
Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Bileşen Bütçeleri 7.500.000 TL 7.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 200.000 TL / 1.000.000 TL 500.000 TL / 1.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %75 %25 - %75
Proje Süresi 15 - 18 Ay 24 Ay

Mali Destek Programı kapsamında, bir başvuru sahibi Ajans’a her biri bir bileşene yönelik olmak üzere toplam 2 (iki) proje için destek başvurusunda bulunabilir ve toplamda 2 (iki) tanesi için Ajansımız’dan mali destek alabilir.

Dokümanlar


Başvuru Rehberi ve EkleriİNDİRİN →
Bilgilendirme Toplantıları TakvimiİNDİRİN →
Bilgilendirme SunumuİNDİRİN →
Eğitim SunumuİNDİRİN →
Sıkça Sorulan SorularİNDİRİN →
Proje Hazırlama KılavuzuİNDİRİN →