×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER HABERLER DUYURULAR
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması
Mali Destek Programı

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, kent hayatı ve turizme kazandırılması ile kentsel yaşam kalitesi ve turizmde rekabetçiliğin artırılması amacı ile 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı başladı.

Program kapsamında bölgede sosyal, kültürel ve turizm alyapısını geliştirecek taşınmaz kültür varlıklarının, korunması ve mevcut kullanımının iyileştirilmesi hedeflendi. Programın amaçlarına uygun bulunan başarılı projelere program kapsamında toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynak kullandırılmaktadır.

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000TL

AZAMİ DESTEK

1.500.000TL

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJE

15

Öncelikler


KV01 / Projelendirme Bileşeni

1. Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bu projelere bağlı mühendislik projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi.

2. Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi.

KV02 / Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik, koruma bölge kurulu onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren koruma bölge kurulu onaylı projeler doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Sözleşmeye Bağlanan Projeler


Program kapsamında Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Belediyelerin tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, kamu kurumları, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları, kooperatifler ve birliklerin başvuruları kabul edildi. Başarılı bulunan projeler arasından 15 tanesi ile sözleşme imzalandı.


SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ →

Proje Bütçesi


KV01
Projelendirme Bileşeni
KV02
Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Bileşen Bütçeleri 2.000.000 TL 13.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 25.000 TL / 200.000 TL 100.000 TL / 1.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %25 - %75 %25 - %75

Dokümanlar


Başvuru Rehberi ve EkleriİNDİRİN →
Bilgilendirme Toplantıları TakvimiİNDİRİN →
Bilgilendirme SunumuİNDİRİN →
Eğitim SunumuİNDİRİN →
Sıkça Sorulan SorularİNDİRİN →
Proje Hazırlama KılavuzuİNDİRİN →