×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER HAKKIMIZDA STRATEJİ VE ANALİZLER HABERLER DUYURULAR
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Mali Destek Programı

Mali Destek Programı İzmir’de yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri kapsamında yenilikçi ürün üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla 09 Aralık 2015 tarihinde ilan edildi.

Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileriyle Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesini ve bu teknolojilerin üretilmesini hedefleyen; verimlilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir çevresel performans artışı sağlacak başarılı projelere toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynağın kullandırılması planlandı.

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000TL

AZAMİ DESTEK

1.000.000TL

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJE

13

Öncelikler


1. Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği veya ticarileştirme çalışmaları

2. Yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar enerjisi içeren sistemler hariç olmak üzere güneş, biyokütle, jeotermal) ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak belirlenen limitler arasında kapasiteye sahip yatırımlar yapılması

3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler


Program kapsamında kar amacı güden kuruluşlar kategorisinde KOBİ’ler ve kamu kontrolündeki işletmeler, serbest bölge yönetici şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar kategorisinde ise kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, dernek ve vakıflar, kooperatif ve birlikler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının başvuruları kabul edildi. Başarılı bulunan projeler arasından 13 tanesi ile sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ →

Proje Bütçesi


Kar Amacı Güden Kuruluşlar Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Bileşen Bütçeleri 7.500.000 TL 7.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 75.000 TL / 600.000 TL 75.000 TL / 1.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %75

Dokümanlar


Başvuru Rehberi ve EkleriİNDİRİN →
Sıkça Sorulan SorularİNDİRİN →