×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER HABERLER DUYURULAR
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması
Mali Destek Programı

Amacı Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerinde sosyoekonomik gelişmeyi destekleyerek İzmir’de yerel kalkınmanın hızlandırılması olarak belirlenen İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı 14 Nisan 2015 tarihinde ilan edildi.

Program amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak önceliklerden en az birinin kapsamına giren projelerin desteklenmesi hedeflenen program kapsamında, toplam 10 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması planlandı.

TOPLAM BÜTÇE

10.000.000TL

AZAMİ DESTEK

1.000.000TL

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJE

21

Öncelikler


1. İstihdam edilebilirliğin artırılması, ekonomik ve sosyal hayata katılımın geliştirilmesi

2. Tarımda üretim kapasitesinin artırılması ve tarımsal ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması; bitkisel ve hayvansal ürünlerin işleme, paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi

3. Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi

4. Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi

5. Sosyal altyapının geliştirilmesi

6. Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesine, turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi

7. Tarım ve sanayi üretiminin modernize edilmesine yönelik sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi

8. Çevrenin korunmasına, yenilenebilir enerji kullanımına veya enerji verimliliğine yönelik fiziki altyapının geliştirilmesi

Sözleşmeye Bağlanan Projeler


İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden bileşeninde 16, kar amacı gütmeyen bileşeninde 12 ve küçük ölçekli altyapı bileşeninde ise 5 başvuru yapıldı. Başarılı bulunan projeler arasından 19 tanesi ile sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ →

Proje Bütçesi


TR31/15/IGF01 Kar Amacı Güden Kuruluşlar TR31/15/IGF02 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar TR31/15/IGF03 Küçük Ölçekli Altyapı
Toplam Bütçe 4.000.000 TL 2.000.000 TL 4.00.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 50.000 TL / 500.000 TL 50.000 TL / 500.000 TL 200.000 TL / 1.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %90 %25 - %75

Dokümanlar


Başvuru Rehberi ve EkleriİNDİRİN →
Sıkça Sorulan SorularİNDİRİN →