×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER HABERLER DUYURULAR
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim
Mali Destek Programı

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı, İzmir bölgesinde okul öncesi eğitimin ve İzmir’in işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi amacıyla  19 Eylül 2013 tarihi’nde ilan edilmiştir.

İzmir Bölge Planının “istihdam ve sosyal bütünleşme” gelişme ekseni kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlaması öngörülen bu mali destek programı kapsamında toplam 20.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanmıştır.

TOPLAM BÜTÇE

20.000.000TL

AZAMİ DESTEK

800.000TL

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJE

43

Öncelikler


1. Okul öncesi ve/veya mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve/veya var olan yenilikçi yöntemlerin eğitim sürecine adapte edilmesi

2. Okul öncesi ve/veya mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi

Sözleşmeye Bağlanan Projeler


Son başvuru tarihi 13 Aralık 2013 olan programa meslek liselerinden 38, anaokullarından 12, üniversiteler ve meslek yüksekokullarından 19, belediyelerden 6, dernek ve vakıflardan 23, kamu kurumlarından 33, organize sanayi bölgelerinden 5, meslek odalarından 5, işletmelerden 12 olmak üzere toplam 153 başvuru yapıldı. Başvurular arasından 43 proje sahibi ile sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi


Kar Amacı Güden Kar Amacı Gütmeyen
Program Bütçesi 8.000.000 TL 12.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 200.000 TL / 800.000 TL 200.000 TL / 800.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %90

Dokümanlar


Başvuru Rehberi ve EkleriİNDİRİN →
Bilgilendirme SunumuİNDİRİN →
Eğitim SunumuİNDİRİN →
Proje Hazırlama KılavuzuİNDİRİN →