×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER HABERLER DUYURULAR
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

2012 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Mali Destek Programı

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programının genel amacı İzmir (TR31) bölgesinde “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri”nde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, bu teknolojilerin üretilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın artırılması olarak belirlendi.

17 Aralık 2012 tarihi itibariyle ilan edilen program kapsamında 15.000.000 TL kar amacı güden, 10.000.000 TL kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için olmak üzere toplam 25.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlandı.

TOPLAM BÜTÇE

25.000.000TL

AZAMİ DESTEK

1.000.000TL

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJE

41

Öncelikler


1. Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları

2. Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması

3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler


Programa kar amacı güdenler kategorisinde KOBİ’ler, kooperatifler ve birlikler, kar amacı gütmeyenler kategorisinde ise belediyeler, il özel idaresi, mahalli idare birlikleri, üniversite rektörlükleri ve organize sanayi bölgeleri başvuruları kabul edildi. Başvuran projeler arasından 41 tanesi başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ →

Proje Bütçesi


Kar Amacı Güden Kuruluşlar Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Program Bütçesi 15.000.000 TL 10.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 100.000 TL / 1.000.000 TL 100.000 TL / 1.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %75

Dokümanlar


Başvuru Rehberi ve EkleriİNDİRİN →