×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER HABERLER DUYURULAR
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

2010 Yılı Turizmde Rekabet
Edebilirlik ve Yenilik
Mali Destek Programı

İzmir’de sağlık, kent, kültür, alternatif deniz turizmi ve eko-turizmde yenilikçiliğin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla ilan edilen programa başvurular 25 Mart 2011 saat 17.00 itibariyle sona erdi. Program kapsamında başarılı bulunan projelere toplam 12.000.000 TL mali destek sağlandı.

TOPLAM BÜTÇE

12.000.000TL

AZAMİ DESTEK

500.000TL

BAŞARILI PROJE

15

Öncelikler


1. Butik otelciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

2. Deniz turizminin kitle turizmi dışındaki, özellikle orta ve yüksek gelir düzeyine sahip turistlere yönelik türlerinin (deniz sporları, yat turizmi, mavi tur, kruvaziyer turizmi gibi) geliştirilmesi.

3. Sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlık turizmine yönelik jeotermal kaynak kullanımının yaygınlaştırılması.

4. Kültür turizmine ve eko-turizme yönelik olanakların geliştirilmesi.

5. Özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını güçlendirmek amacıyla sosyal içermenin geliştirilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren yapıların kurumsal kapasitenin artırılması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler


Başvuran projeler arasından 15 tanesi başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ →

Proje Bütçesi


Program Bütçesi 12.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 50.000 TL / 500.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 / %50

Dokümanlar


Başvuru Rehberi ve EkleriİNDİRİN →