×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER HABERLER DUYURULAR
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

2009 Yılı Turizm ve Çevre
Mali Destek Programı

İzmir (TR31) bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesiyle bölgenin turizmde rekabet edebilirliğinin artırılmasına ve çevresel kalitenin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ilan edilen programa başvurular 26 Mart 2010 saat 17:00 itibariyle sona erdi.

TOPLAM BÜTÇE

12.644.196 TL

AZAMİ DESTEK

600.000TL

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJE

38

Öncelikler


Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler Tarafından Yapılacak Başvurular İçin Öncelikler

1. Turizm için önemli alanların görsel algılama ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi

2. Mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi

3. Özellikle havza alanlarında ve turizm değerine sahip bölgelerde evsel ve endüstriyel atıksulardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi

4. Kırsal alanlarda içme ve kullanma suyu temini ve kalitesinin artırılması

5. Bölgede katı atık bertaraf kapasitesinin ve tehlikeli atık depolama kapasitelerinin artırılması

6. Kentsel ve endüstriyel katı ve tehlikeli atıkların geri dönüşüm, kazanım, yeniden kullanımının sağlanması

7. Hava kirliliği yoğun sanayi bölgelerinde hava kalitesi izleme sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi

8. Çevre dostu ve yenilenebilir enerjinin temin edilmesi ve kullanılması amacı ile altyapının geliştirilmesi

Dernekler, Vakıflar ve Odalar Tarafından Sunulacak Projelere Yönelik Öncelikler

1. Bölgedeki doğal, tarihi (ören yerleri vb.) ve kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması

2. Kır, kent, kongre ve kültür turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi

3. Alternatif deniz turizmi türlerinin (deniz sporları, kruvaziyer turizmi vb.) geliştirilmesi

4. Çevre dostu ve yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması

5. Atık azaltımına yönelik olarak geri dönüşüm, geri kazanım, yeniden kullanım yöntemlerinin yaygınlaştırılması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler


Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, programın önceliklerinden en az birinin kapsamına giren ve süresi 12 ayı geçmeyecek projeler uygun kabul edildi. Başvuran projeler arasından 38 tanesi başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ →

Proje Bütçesi


Program Bütçesi 12.644.196 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 50.000 TL / 600.000 TL
Destek Oranı %10 / %75

Dokümanlar


Başvuru Rehberi ve EkleriİNDİRİN →