×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER HABERLER DUYURULAR
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

2009 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Programın amacı İzmir (TR31) bölgesinde tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılmasına ve bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Başvuruları 26 Mart 2010 saat 17:00 itibariyle sona eren programın amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak başarılı projelerin 18.966.293 TL’lik kaynaktan yararlanması sağlandı.

TOPLAM BÜTÇE

18.966.293 TL

AZAMİ DESTEK

450.000TL

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJE

65

Öncelikler


1. Tarımsal Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi

2. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması

3. Hayvancılık, su ürünleri ve seracılıkta üretim altyapısının modernizasyonu ve ortak teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler


Başvuran projeler arasından 65 proje başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ →

Proje Bütçesi


Kar Amacı Güden Kuruluşlar Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Proram Bütçesi 7.000.000 TL 11.966.293 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 30.000 TL / 450.000 TL 20.000 TL / 250.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %75 %10 - %75

Dokümanlar


Başvuru Rehberi ve EkleriİNDİRİN →