×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER HABERLER DUYURULAR
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Sosyal Kalkınma mali destek programının genel amacı, sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir. Başvuruları 25 Mart 2009 saat 17:00’de sona eren programda başarılı projelere 11.776.000 TL’lik toplam kaynağın aktarılması sağlandı.

TOPLAM BÜTÇE

11.776.000 YTL

AZAMİ DESTEK

150.000 YTL

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJE

67

Öncelikler


1. Eğitim olanaklarının ve bölge halkının eğitim düzeyinin geliştirilmesi

2. İstihdam olanaklarının ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi

3. Başta dezavantajlı bireyler olmak üzere bütün bireylerin eğitim beceri kazanma ve nitelik artırma, sosyal uyum, sosyal hizmet ve sosyal nitelikli kurumsal kapasite geliştirme gibi faaliyetlere erişimlerinin ve katılım düzeylerinin artırılması

4. Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığın artırılması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler


Programın amacı ile uyumlu herhangi bir öncelik kapsamına giren İzmir’de gerçekleştirilecek ve süresi 9 ayı geçmeyecek projelerin başvuruları kabul edildi. Başvuran projeler arasından 67 proje başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ →

Proje Bütçesi


Program Bütçesi 11.776.000 YTL
Asgari/Azami Destek Tutarı 20.000 YTL / 150.000 YTL
Proje Süresi 9 Ay

Dokümanlar


Başvuru RehberiİNDİRİN →