×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER ETKİNLİKLER HABERLER DUYURULAR İHALE İLANLARI
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

KAPRA Projesi 1. Çalıştayı

KAPRA Projesi; Dünya Bankası aracılığı ile yönetilen Japonya Küresel Afet Riski Azaltma ve İyileştirme Fonu’nun (GFDRR) finansal desteğiyle, Küçük Menderes Havzası’nda üretilen temel tarımsal ürünlerin risk analizinin gerçekleştirilmesi ve uyum stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma olarak başlatıldı.

Ajansın proje faydalanıcısı olduğu bu çalışmanın amacı, iklim değişikliğinin, Küçük Menderes Havzasındaki tarımsal faaliyetler üzerindeki etkisini tespit ederek, çeşitli iklim değişikliği senaryoları ışığında bölgedeki temel tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal çözüm önerileri geliştirmek, tarımın afetlere karşı direncini artırmak, bu sayede bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermektir.

Image

Proje kapsamında, Küçük Menderes Havzası ölçeğinde temel tarımsal ürün/üretim kavramsal ve metodolojik çerçevesi geliştirildi; bu bağlamda havzanın temel tarımsal ürün/üretimleri belirlendi; belirlenen ürün/üretim tipleri için değer zincirlerinde riskler değerlendirilerek bu riskler için uyum stratejileri ve çözümlerinin oluşturulması üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların ve temel aktörlerin görüşlerinin alınması amacı ile pek çok kurum ve kuruluşla toplantılar yapıldı. 29 Mart 2018 tarihinde tüm ilgili aktörler Torbalı’da gerçekleştirilen “Küçük Menderes Havzasında Kritik Tarımsal Ürünlerin Risk Analizi Projesi Çalıştayı’nda” bir araya gelerek projeyi değerlendirdi. Uygulama dönemi Haziran ayında biten KAPRA Projesinin sonuç raporunun 2019 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.