loading Yükleniyor...

Akıllı Uzmanlaşma Platformu (S3 Platform)

28 Şubat 2020

Akıllı Uzmanlaşma Stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması için destek olan bir kurum olan Akıllı Uzmanlaşma Platformu bu stratejilere yönelik rehberlik ve iyi uygulama örnekleri sağlama, strateji ve politika oluşturma alanında bilgi ve danışmanlık verme, Akıllı Uzmanlaşma Stratejilerinin hazırlanması sırasında ihtiyaç olabilecek verilere erişim ve  politika yapıcıların eğitimi konularında destek olmaktadır. Ajansımız 2019 yılı Mart ayında üye olmuştur.