loading Yükleniyor...

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma

Genel amacı “Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerini kapsayan Yarımada Bölgesinin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasında itici bir güç oluşturulması” olarak belirlenen Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı  14 Nisan 2015 tarihinde ilan edildi. Söz konusu program kapsamında toplam 10 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması planlandı.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2015 / 21:00

Öncelikler
  • Tarımsal ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması; katma değerlerinin yükseltilmesini sağlayacak şekilde işlenmesi, paketlenmesi, depolanması; pazarlama ve satış kanallarının güçlendirilmesi; mevcut bilgi ve becerilerin sürdürülebilir tarımın ihtiyaç duyduğu biçimde eğitim odaklı bir yapıda geliştirilmesi

  • Sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun biçimde; Yarımadanın doğal, tarihi ve kültürel varlıklarının değerlendirilmesi, turizm çeşitliliğinin artırılması; bilgi ve becerilerin bu yönde eğitim odaklı ve entegre bir yapıda geliştirilmesi
  • Yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon konularında hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
Sözleşmeye Bağlanan Projeler

İZKA’nın destek türlerinden birisi olan Fizibilite Desteği, kar amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yönelik yaptıkları fizibilitelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu destek programına, İzmir il sınırlarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile birlikler ve kooperatifler proje başvurusu yapabilecektir.

İNDİRİN
Sözleşmeye Bağlanan Projeler
  Kar Amacı Güden Kuruluşlar Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Bileşen Bütçeleri 5.000.000 TL 5.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 75.000 TL / 500.000 TL 75.000 TL / 750.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %90
Dokümanlar

Sıkça Sorulan Sorular

İNDİRİN