loading Yükleniyor...

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik

2010-2013 İzmir Bölge Planı eksenlerin önceliklerinden bir bölümünün gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, Ajansımız tarafından “Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik” ile “Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik” başlıklarında 2010 yılı içinde iki ayrı mali destek programı hazırlandı.

Kırsal alanda tarım dışı istihdam olanakları yaratan gelir getirici faaliyetleri yaygınlaştırarak kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi amacı ile Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı ilan edildi.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2010 / 21:00

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Başvuran projeler arasından 46 tanesi başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ

 

Sözleşmeye Bağlanan Projeler
  HAVZA01 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni HAVZA02 Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Program Bütçesi 3.500.000 TL 2.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 20.000 TL / 150.000 TL 20.000 TL / 250.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %50
%10 - %90
     
Dokümanlar