loading Yükleniyor...

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Sosyal Kalkınma mali destek programının genel amacı, sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir. Başvuruları 25 Mart 2009 saat 17:00’de sona eren programda başarılı projelere 11.776.000 TL’lik toplam kaynağın aktarılması sağlandı.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2008 / 21:00

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

AZAMİ DESTEK

14

BAŞARILI PROJE

4

Öncelikler
  •  Eğitim olanaklarının ve bölge halkının eğitim düzeyinin geliştirilmesi
  • İstihdam olanaklarının ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi
  • Başta dezavantajlı bireyler olmak üzere bütün bireylerin eğitim beceri kazanma ve nitelik artırma, sosyal uyum, sosyal hizmet ve sosyal nitelikli kurumsal kapasite geliştirme gibi faaliyetlere erişimlerinin ve katılım düzeylerinin artırılması
  • Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığın artırılması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Programın amacı ile uyumlu herhangi bir öncelik kapsamına giren İzmir’de gerçekleştirilecek ve süresi 9 ayı geçmeyecek projelerin başvuruları kabul edildi. Başvuran projeler arasından 67 proje başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ

 

Proje Bütçesi
Program Bütçesi 11.776.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 20.000  TL / 150.000 TL
Proje Süresi 9 Ay
Dokümanlar

Başvuru Rehberi

İNDİRİN