loading Yükleniyor...

Mavi Büyüme

Akdeniz’in Çekim Merkezi İzmir.
2020 Çalışma Programı
yenilik ve girişimcilik

Ege Bölgesi’nin gerek nüfus gerekse dış ticaret açısından en büyük şehri olan beş bin yıllık liman kenti İzmir, kıyı ve kıyı etkileşim sahaları ile 22 ayrı limana ev sahipliği yapıyor. İzmir, 15 Milyar dolara yaklaşan ihracatının %75’ini deniz taşımacılığı ile gerçekleştiriyor. İzmir Kalkınma Ajansı olarak bölgemizin bu üstünlüğünü, özellikle deniz taşımacılığı ve limancılığın geliştirilmesi yoluyla kentin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak bir perspektifte değerlendirerek mavi büyümeye öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda kıyı ekonomisine odaklanarak özellikle deniz taşımacılığı ve limancılığın geliştirilmesi, deniz ve denizciliğe bağlı sektörlerin sürdürülebilir büyümesi, tasarım yoluyla katma değerli ürün üretiminin sağlanması, yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi ve kıyılardaki turizm odaklı ekonomik çeşitliliğin artırılması için çalışmalar yürütüyoruz.