İçeriğe Atla Menüye Atla
 

STGM’den yeni hibe çağrısı: “BİRLİKTE” 24 Kasım 2017

image007

 

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından yerel Sivil Toplum Örgütlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla başlattığı yeni destek programı “BİRLİKTE”, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından uygulanan “Yerel STÖ’ler için Stratejik Kapasite Geliştirme” projesi kapsamında bir alt-hibe programı olarak yürütülecektir. STGM, Birlikte Destek Programı’nın Sözleşme Makamıdır ve Programının idari ve mali uygulamalarından sorumludur.

BİRLİKTE Destek Programının iki hedefi bulunmaktadır:

• Hak temelli çalışmalar yürüten yerel STÖ’lerin varlıklarını sürdürebilmeleri, temel amaçlarını gerçekleştirebilmeleri ve gelişip güçlenebilmeleri için katkı sağlamak,

• Yerel düzeyde işbirlikleri geliştirerek sivil toplum alanına katkıda bulunmak isteyen ulusal STÖ’lere bu yönde destek sağlanmak.

BİRLİKTE Destek Programı kapsamında, iki destek mekanizmasının eş zamanlı olarak yürütülmesi öngörülmektedir:

• STÖ’lerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumsal hibe desteği,

• STÖ’lerin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacak rehberlik programı.

Kurumsal hibe desteği, başvuru sahibi STÖ’nün genel sabit giderlerini ve amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerinin giderlerini karşılamaya yönelik bir finansal yardımdır. Rehberlik ise her yararlanıcı örgüt için belirlenmiş olan mentorlar tarafından uygulanacak bir kapasite geliştirme programıdır.

Başvuruların iletilmesi için son tarih: 8 Ocak 2018, saat 17:00

Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan duyuruyu ve Başvuru Rehberini inceleyiniz:

http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/birlikte-yerel-stoler-kurumsal-destek-programi-teklif-cagrisi