İçeriğe Atla Menüye Atla

İZKA’nın “BEST for Energy” Projesine AB Desteği 16 Kasım 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı  tarafından yürütülen, Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dönemi kapsamında; "İmalat Sanayi", "Araştırma ve Geliştirme" ile "Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme" başlıklarında açılmış olan Proje Teklif Çağrılarına sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. İzmir Kalkınma Ajansı’nın BEST for Energy (Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) başlıklı projesi desteğe hak kazandı.

Projeyle İzmir’de sürdürülebilir enerji sektörü firmalarının desteklenerek küresel rekabet seviyelerinin artırılması amaçlanıyor. 36 ay sürmesi planlanan proje, Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) ortaklığında, Sürdürülebilir Enerji Kümesi için Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması, Enerji Kümesi Tanıtım ve Uluslararasılaştırma Çalışmaları eksenlerinde yürütülecek.

Program kapsamında desteğe hak kazanan projelerin listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabiliyor.

https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/159042/1.+Grup.pdf/baee3684-fe08-4bf4-844d-4494d1f6624d