İçeriğe Atla Menüye Atla
 

İZMİR YENİLİK GÖSTERGELERİNİN VE YENİLİK EKOSİSTEM HARİTASININ GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR 11 Nisan 2017

2014-2023 İzmir Bölge Planı’nda İzmir’in ekonomik kalkınmasında öncelikli konulardan olan teknoloji ve yenilik (inovasyon) konusunda bölgenin güncel bir fotoğrafı çekiliyor.

İZKA ile Ege Üniversitesi işbirliği yürütülen çalışmada İzmir’deki Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) yöneticilerinden oluşan Danışma Kurulu katkı veriyor.

Danışma Kurulu’nda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer TTO ve Teknopark İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi DETTO ve DEPARK, İzmir Ekonomi Üniversitesi Embryonix TTO ve İzmir Bilimpark TGB, Katip Çelebi Üniversitesi TTO, Yaşar Bilgi TTO ve Ege Üniversitesi Ebiltem TTO ve Teknopark Ege’den yöneticiler yer alıyor.

Çalışmanın amaçları 2007-2010 yıllarına dair verilerle yapılan İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi’nin verilerinin güncellenmesi yanısıra; son 5 yıllık dönemde İzmir’in Ar-Ge ve inovasyon açısından gelişimini ortaya koymak. İzmir’e yatırım yapacak yatırımcılara sağlanan gelişimi göstermek, bölgenin uluslararası kuruluşların sağladığı destekleri artırmak ve uluslararası alanda İzmir’i bir Ar-Ge, inovasyon şehri olarak tanıtmak için katkı sağlamak.

11 Nisan 2017’de yapılan Danışma Kurulu Toplantısında, İzmir’de bölgesel düzeyde toplanacak yenilik temel göstergeleri tartışıldı. Ayrıca, yenilik ekosistemini oluşturan kurumlarla yapılan anketler doğrultusunda oluşturulan İzmir Yenilik Ekosistemi Ağ Haritası ve gerçekleştirilen analizler hakkında hakkında görüş ve değerlendirmeler alındı.  

kapak

 IMG 2370

2012 yılında İZKA tarafından yayınlanan İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi’nin (İBYS) izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında başlatılan çalışmada İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergeleri güncellenerek analiz ediliyor. Ortaya çıkan sonuçlar Danışma Kurulu ile gözden geçirilerek yorumlanıyor.

IMG 2376

Ayrıca İzmir Yenilik Ekosistemi Haritasında gerekli güncellemelerin yapılarak kurumlar arası ilişkilerin tespiti ve ağ haritalaması ile gösterimi gerçekleştiriliyor. Online olarak yayınlanan İzmir Yenilik Ekosistemi Ağ Haritasına ulaşmak için: http://www.izka.org.tr/tr/30332/Izmir-de-Yenilik 

Yenilik göstergeleri ve ekosistem ağ haritasının analizine göre İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi değerlendirilerek stratejik öncelik ve hedefler boyutunda İzmir’de yaşanan değişmeler tespit edilerek bu alanlara ilişkin yapılacak çalışmalara dair öneriler geliştiriliyor. 

Untitled

Yapılan analizler TR31 İzmir Bölgesi ile TR51 (Ankara), TR10 (İstanbul), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR41 (Bursa, Eskişehir Bilecik), TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) ve TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) Bölgeleri arası Ar-Ge, yenilik, üniversite-sanayi işbirliği gibi konularda karşılaştırmalı analizleri de içeriyor.

Çalışmanın çıktıları önümüzdeki günlerde rapor olarak paylaşılacak.