İçeriğe Atla Menüye Atla
 

Kredi Destekleri

Bölgesel gelişmenin hızlanması, bölge planının ve programlarının gerçekleştirilmesi amacıyla Ajansın başvuru rehberinde ilan ettiği sektör ve konularda, uygun başvuru sahiplerine aracı kuruluşlarla işbirliği yaparak sağladığı mali destek türüdür. Bu destekler faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olarak ikiye ayrılır:

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız destektir.

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dahilinde Ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız destektir.

Ajans tarafından sağlanan faiz desteği ve faizsiz kredi desteğinden KOBİ’ler, çiftçi ve çiftçi grupları ile serbest meslek sahiplerinin yararlanması mümkündür.

İZKA tarafından henüz bu destek türü uygulanmamaktadır.