İçeriğe Atla Menüye Atla
 

Etki Analizi ve Değerlendirme Çalışmaları

2008 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI VE SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SONUÇ RAPORU

Ajansımız tarafından uygulama dönemi tamamlanmış olan Mali Destek Programlarından, 2008 Yılı KOBİ Mali Destek ve 2008 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarının sonuçlarının değerlendirilmesi amacı ile ” Uygulama Sonrası Değerlendirme Çalışmaları” gerçekleştirilmiştir. Hizmet alımı ile gerçekleştirilen bu çalışmada söz konusu programların başarı ve sonuçlarının değerlendirilmesinin yanı sıra, gelecek dönemlerde hazırlanacak mali destek programlarının iyileştirilmesine yönelik girdi sağlayacak bulgular ve sonuçların tespit edilmesi ve bunlara dayanılarak tedbirler ve önerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Rapor için tıklayınız.

İZKA 2008 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI YARARLANICI MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI RAPORU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)’nın 31 Aralık 2010 tarihinde karşılıklı imzaladıkları protokol gereği gerçekleştirilen “İZKA Yararlanıcı Memnuniyet Araştırması” ile Mali Destek Programları ile ilgili süreçlerin iyileştirilmesine yönelik olarak, 2008 yılında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından teklif çağrısına çıkılarak 2009-2010 yıllarında uygulanan KOBİ Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarından yararlananların süreç hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi ve program hakkındaki memnuniyetlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte projelerin uygulanması sonucu kapasite, istihdam, üretim artışı gibi sonuçlara ulaşılması hedeflenmiştir.

Belge için tıklayınız.

İZKA 2008 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ETKİ ANALİZİ ARAŞTIRMASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) işbirliğinde gerçekleştirilen İZKA Etki Analizi Araştırması ile İZKA tarafından yürütülen 2008 Yılı KOBİ Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programının sosyo-ekonomik etkilerini ölçmek ve edinilen bulgular ışığında gerek KOBİ’lerin rekabet gücü, gerekse kamu kurumu, yerel yönetim ve STK’ların kendi faaliyet alanlarında sürdürdükleri sosyal kalkınma çalışmalarına daha doğru tanımlanmış öncelikler, hedefler ve programlar çerçevesinde destek sunmak amaçlanmıştır.

Belge için tıklayınız.