İçeriğe Atla Menüye Atla
 

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projelerin konusu ve koşullarının Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenmesi ve sonrasında Ajans tarafından desteklenerek gerçekleştirilmesidir.

Güdümlü Proje Desteği, Ajansın sağladığı diğer destek türlerinden farklı olarak doğrudan Ajansın belirlediği bir alanda uygulayıcı kuruluşun tespit edilmesi ve başvuru yapmak üzere yönlendirilmesi suretiyle ortaya çıkar.

Güdümlü proje desteğinin amacı, Ajansın öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesiyle üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesidir.

Bu projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde,

 • Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,
 • İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,
 • Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi,
 • Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması,
 • Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi,
 • Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi,
 • Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi,
 • İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması,
 • Kümelenmelerin desteklenmesi,
 • Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi
 • Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.

Güdümlü proje desteklerinde sadece;

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve küçük sanayi siteleri,
 • Sivil toplum kuruluşları proje uygulayıcısı olabilir.

Güdümlü proje desteği kapsamında üniversite, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.

Ajans, proje başına en fazla %75 oranında mali destek sağlayabilir. Proje maliyetinin kalan kısmı başvuru sahibi ve ortakları tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.

Güdümlü proje desteği broşürü için tıklatınız.