İçeriğe Atla Menüye Atla

 

Güçlü Toplum/ Herkes İçin Kaliteli Eğitim/ Mesleki Eğitim

Kalkınmayı ekonomik büyümeye indirgeyen ve ekonomi büyüdükçe toplumsal refah ve yaşam kalitesinin kendiliğinden artacağını savunan yaklaşımlar günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Bunun yerine odağına insan ve toplum yaşantısını koyan, bu odağı çevreleyen demografik yapı, eğitim, sağlık, kültür, istihdam, yoksulluk, sosyal hizmetler, sivil toplum gibi sosyal yapı ve koşulları geliştirmeye ve böylelikle kalkınmaya katkı sunmaya odaklı yaklaşımlar ön plana çıkmıştır.

Güçlü bir kalkınmanın temel dayanaklarından olan güçlü bir toplumun sağlanması ancak bireylerin ve tüm toplumsal kesimlerin mevcut ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal koşullardan tam anlamıyla yararlanabilmesiyle mümkündür. Eğitim hizmetlerini en gelişmiş biçimde yürüterek bireylerin kendi potansiyelini en üretken biçimde var edebilmesi ve istihdam açısından bireysel niteliklerine en uygun, düzgün iş ve çalışma koşullarına erişebilmesiyle olasıdır. 

Bu amaçlar doğrultusunda bölgenin sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Eğitim alanında mali destek programları uygulanmıştır.

okuloncesimesleki