İçeriğe Atla Menüye Atla

 

İzmir’de Yenilenebilir Enerji

İZKA tarafından, bölgedeki paydaşların geniş katılımıyla 2010-2013 ve 2014-2023 dönemlerine yönelik Bölge Planları hazırlanmıştır. Bu bölge planlarında sürdürülebilir kalkınma ve çevre vurgusu ön plana çıkmakta olup, buna bağlı olarak yenilenebilir enerji sektörü de İzmir için anahtar sektörlerin başında tanımlanmaktadır.

İzmir Bölge Planları’ndaki bu tanımlamaya katkı sağlayan unsurlardan birisi de yine Ajans tarafından hazırlatılmış olan ve Nisan 2012’de yayınlanan “İzmir Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi” çalışmasıdır. Bu analiz, İzmir’in rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal enerji olmak üzere yenilenebilir enerjide önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerekliliği ortaya koymuştur. Buna bağlı olarak İzmir’in gelişmesinde büyük önem taşıyan yenilenebilir enerji alanında yatırımların artırılması, yenilenebilir enerji üretmeye yönelik teknolojilerin İzmir’de üretiminin yaygınlaştırılması, bu sektörün işgücünü ihtiyacının İzmir’de yetiştirilmesi hedefleri belirlenmiştir.

2010-2013 İzmir Bölge Planı'nda, Dünya ölçeğinde iklim değişimi ve enerji sektöründe yaşanan son gelişmelerle önemi giderek artan Yenilenebilir Enerji sektörünün, İzmir'de gelişme potansiyeli taşıyan anahtar sektör olarak öne çıktığı belirtilmiştir. Plan’da İzmir'in yenilenebilir enerji sektöründe büyük potansiyel taşıdığı ifade edilerek, İzmir'deki mevcut kaynakların değerlendirilmesine yönelik yatırımların artırılması gerekliliği ifade edilmiştir. Ayrıca Türkiye içindeki konumuna bakıldığında, İzmir'in bir yenilenebilir enerji merkezi olma konusundaki potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiği tespitine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, İzmir’de yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim ve tüketiminin yaygınlaştırılması, bu alanda firmalar tarafından yapılan Ar-Ge, inovasyon ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının artırılması, sektördeki işgücünün geliştirilmesiyle İzmir’in bir yenilenebilir enerji bölgesi haline getirilmesi amacı belirlenmiştir.

Bu amaca uygun olarak 2012 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı düzenlenmiştir.

yenilik