İçeriğe Atla Menüye Atla

 

Yarımada İzmir

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, İzmir’in batısında yer alan Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Güzelbahçe ilçeleri ile belde ve köylerini kapsayan Yarımada’ya yönelik olarak 2014 yılında hazırlanmıştır. İZKA tarafından, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen projede, üniversiteler bünyesindeki farklı disiplinlerden gelen uzmanlar birarada çalışmıştır. Ekonomik potansiyelleri ile birlikte hassas bir ekosistem sunan Yarımada’nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik olarak tematik stratejik hedeflerin belirlenmesi, stratejik yol haritası, eylem planları ve mekânsal gelişim senaryolarının oluşturulması, yönetişim stratejileri ve izleme değerlendirme sisteminin kurulmasını sağlamak amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında her bir ilçenin kendine özgü öncelikleri doğrultusundaki kalkınma hedefleri oluşturulması yanı sıra, ilçelerin birbiri ile ilişkili, birbirini destekleyen bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Stratejinin hayata geçirilmesi için ilgili öncelikler doğrultusunda bir mali destek programı uygulanmıştır.

yarimada

 

yarimada harita