İçeriğe Atla Menüye Atla

 

İzmir’de Eko-Verimlilik

2011 yılında İZKA, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) arasında imzalanan protokolle başlayan eko-verimlilik çalışmaları kapsamında 2012 yılında hazırlanan İzmir Eko-verimlilik  (Temiz Üretim) Stratejisi temel strateji belgesi olarak etkinliğini sürdürmektedir.

ekokitap

 

İzmir’de Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet Sunumunun Sağlanması ve Yaygınlaştırılması

  • Sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması
  • Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı
  • Enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerjinin kullanımı

Söz konusu stratejinin hayata geçirilmesi için,  TTGV ile İzmir Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı Protokolü imzalanarak İzmir bölgesinde eğitimler ve pilot projeler gerçekleştirilerek örnek uygulamalar yaratmak ve yerelde kapasite artırmak hedeflenmiştir.

İzmir Eko-Verimlilik Programı kapsamında yapılan faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

  • Eko-verimlilik iyi uygulama örnekleri oluşturacak işletmelerin belirlenmesi
  • İşletmelerde kapasite artırma ve eko-verimlilik uygulamalarına yönelik pilot proje geliştirme/temiz üretim etüt çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  • İşletmelerde eko-verimlilik pilot projelerinin Ajans hibe ve TTGV geri ödemeli desteği ile gerçekleştirilmesi
  • Pilot proje uygulama sonrası izleme, yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması ve sürdürülebilirliğe yönelik önlemlerin alınması