İçeriğe Atla Menüye Atla

 

İzmir’de Girişimcilik

Neden Girişimcilik?

 İzmirde Girişimcilik (1)

İzmirde Girişimcilik (2)

İzmir Girişimcilik Ekosistemi

İzmirde Girişimcilik

İzmirde Girişimcilik (2)

 İzmirde Girişimcilik (3)

İzmir'in Girişimcilik Stratejisi

İzmirde Girişimcilik (3)

İZKA Girişimcilik Faaliyetleri

2012 yılında Ajans ve TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) işbirliğinde İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi hazırlanmıştır. Stratejide belirlenen hedefler 2014-2023 İzmir Bölge Planı, Güçlü Ekonomi Gelişme Eksenindeki “Gelişmiş Girişimcilik Ekosistemi” stratejik önceliği kapsamında yer almıştır. Bu strateji belgesi ülkemizde yerel kaynaklar ve yerel katılım ile yapılan ilk bölgesel girişimcilik stratejisi olup, İzmir Bölge Planı kapsamında girişimcilik ile ilgili hedeflerin belirlenmesinde girdi sağlamıştır. Ajansımız bu alandaki faaliyetleri ile Kalkınma Bakanlığı Girişimciliğin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına katılım sağlamış, hem ulusal hem de yerel girişimcilik ekosisteminin bir aktörü haline gelmiştir.

Girişimcilik stratejisinde belirlenen eylem planında Ajans müdahale alanına giren eylemler, Ajansın bu alandaki faaliyetlerine temel teşkil edecektir. Bu faaliyetler ile İzmir’de girişimcilik kapasitesinin artırılması, girişimcilerin fikir üretmelerinin teşvik edilmesi, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.