İçeriğe Atla Menüye Atla

 

İzmir’de Kümelenme

Ajans kümelenme alanındaki faaliyetlerini, çalışmalarına 2008 yılında başlanan ve katılımcı bir anlayışla oluşturulan İzmir Kümelenme Stratejisi ve 2014–2023 İzmir Bölge Planı doğrultusunda yürütmektedir. Kümelenme konusundaki çalışmalar genel olarak, İzmir’de potansiyel sektörlerde küme oluşumlarının desteklenmesi, kümelerin yönetim kapasitelerinin iyileştirilmesi ve kümelerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılmasını içermektedir.

kume

 

İzmir’de gelişmiş sektörel kümeler oluşturulması ve bu kümelerin Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Artırılması

  • Potansiyel sektörlerde küme oluşumlarının desteklenmesi
  • Kümelerin yönetim kapasitesi iyileştirilmesi
  • Kümelerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması
  • Bölgesel kümelerin izlenmesi ve küme etkilerinin değerlendirilmesi

Geleceğe Değer Katmak Projesi

2015 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog sürecini desteklemek amacıyla finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu-IV Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı kapsamında, “Kalkınma Ajansları için Ekonomik Kalkınma Modelleri ve Analitik Araçlar” önceliğine yönelik olarak proje başvurusunda bulunuldu. “Geleceğe Değer Katmak” başlıklı proje başarılı bulunarak hibe almaya hak kazandı.

Geleceğe Değer Katmak Projesi, kümelenme politika ve araçları ile yerel değer zinciri geliştirmede yerel aktörlerle tecrübe paylaşımını ve kapasite geliştirmeyi amaçlıyor. Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesi örneğinde, özgün bir metodoloji ile değer zinciri analizi gerçekleştirmek, bu analize dayanarak kümenin rekabet gücünü artıracak politikalar üretmek ve bu politika önerilerini hayata geçirmek proje çıktıları arasındadır. İzmir ile İtalya’daki Piedmont Bölgesi arasında deneyim paylaşımı öngören projenin uygulanmasıyla İzmir Kümelenme Stratejisi, çalışma programı ve bölge planındaki hedeflerin gerçekleşmesi sağlanacak, geliştirilen modelin diğer sektörler için de uygulanabilir olması ile çalışmanın sürdürülebilirliği güçlenecektir.

gelecek