İçeriğe Atla Menüye Atla
 

İzmir’de Yenilik

Neden Yenilik?

Ar-Ge ve yenilik çalışmaları toplumsal refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için en önemli unsur halini almıştır. Günümüzün gelişmiş ülkeleri ise, Ar-Ge ve yenilik stratejilerini oluşturan ve bu faaliyetler için gerekli kaynakları ayıran ülkeler olmuştur.  Yenilik alanındaki çalışmaların en önemli amacı İzmir’de teknoloji bazlı üretiminin yapıldığı güçlü bir yenilik kapasitesi içeren bir yenilik ekosistemi oluşturmaktır. İzmir’in altyapısı, insan kaynakları, tüm kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin işbirliğinde İzmir’de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini planlamak, hayata geçirmek ve sonucunda İzmir’i yenilik gücü yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmek hedeflenmektedir.

İzmir Yenilik Ekosistemi             

İzmir’de Ar-Ge ve yenilik sisteminde doğrudan yer alan ve ekosistemin en önemli unsuru olan yapılar şunlardır:

 • Teknoloji Transfer Ofisleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Üniversiteler,
 • Serbest Bölgeler,
 • Odalar ve Birlikler,
 • Ortak Çalışma Alanı Sağlayıcıları,
 • Tasarım ve Kuluçka Hizmetleri,
 • Uygulama ve Araştırma Merkezleri,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlar,
 • Küme Oluşumları,
 • Ar-Ge Laboratuvarları,
 • Kamu Araştırma Merkezleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları

Çalışmalar ile ekosistem aktörlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, ayrıca birbirleri arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması amaçlanmaktadır.

İzmir Yenilik Ekosistemi Ağ  Haritası’nda ekosistemi oluşturan kurum ve kuruluşlar, Ar-Ge ve yeniliğe yönelik verdikleri hizmetler ve birbirleri arasında kurdukları işbirlikleri gösterilmiştir. Harita yapısında dış kısımda kurumlar, iç kısımda verilen hizmetler yer almaktadır. Noktaların üzerine gelinerek kurum veya hizmetler özelinde bağlantılar belirlenebilmekte, noktalara tıklandığında bağlantıların detayları görülebilmektedir. Harita sol alttaki kareye tıklanarak tam sayfa olarak kullanılabilmektedir. Ağ haritası İzmir Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri ile Yenilik Ekosistemi Haritasının Güncellenmesi çalışması kapsamında oluşturulmuştur.

Sosyal Medya Entegrasyonu

Yenilik Faaliyetleri

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi İZKA tarafından EBİLTEM ve TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 2012 yılında hazırlanmış ve İzmir’de Yüksek Teknoloji, Yenilik ve Tasarım Kapasitesinin Arttırılması hedefi kapsamında 2014-2023 İzmir Bölge Planı’na girdi sağlamıştır. Yenilik konusundaki çalışmalar İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi stratejik öncelik ve hedefleri doğrultusunda devam etmektedir.

İzmir Yenilik Başarı Hikâyeleri

başarı hikayeleriİzmir’deki yenilikçi firmaların örnek başarılı çalışmaları kitap haline getirildi.  İzmir’de özellikle işletmeler bazında yenilik bilgi ve farkındalığının geliştirilmesi amacı ile yürütülen çalışmada 20 firma yer aldı.  Çalışma Yaşar Üniversitesi işbirliği ile 2016’da gerçekleştirildi.

 

İzmir Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri ile Yenilik Ekosistemi Haritasının Güncellenmesi

İZKA ve Ege Üniversitesi işbirliği ile yürütülen çalışmada, İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi’nin göstergeler anlamında güncellenmesi ve yapılan analizler ile son 5 yılda İzmir’in Ar-Ge ve yenilik ekosistemi açısından gelişimini ortaya koymak amaçlanıyor. 2016 yılında başlanan çalışmaya halen devam ediliyor. Çalışmanın sonuç raporları buradan duyurulacaktır.

İzmir'in Yenilik Stratejisi

 

map

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışmasının amacı İzmir’in Ar-Ge ve yenilikteki mevcut durumunu tespit ederek bir bölgesel yenilik stratejisi hazırlamak, bunun sonucunda Ar-Ge ve yeniliğe imkân veren ekosistemi yaratarak yeniliğin gelişimini teşvik edecek mekanizmalar oluşturmak; İzmir’i teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma yükseltmek olarak belirlenmiştir.

Çalışma EBİLTEM, İZKA ve TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleşmiş, 30 ilgili kurum ve kuruluşun temsilcisinden oluşturulan İzmir Bölgesel Yenilik Komitesi ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 13 temsilcinin yer aldığı İzmir Yenilik Teknik Komitesi’nin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınmıştır. İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışması, proje kapsamında yürütülen 3 değişik araştırmanın, ilgili paydaşların katılımı ile gerçekleşen 5 komite toplantısının ve stratejik öncelik ve hedeflerin belirlendiği çalıştayın çıktılarından oluşmuştur.

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi kapsamında, İzmir’in Ar-Ge ve yenilik potansiyelini yükseltmek ve teknoloji üreten ve ihraç eden bir seviyeye getirmek üzere, tespit edilen eksiklik ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik 6 stratejik öncelik ve bu stratejik öncelikleri gerçekleştirebilmek için 27 hedef belirlenmiştir.

Siz ne yapabilirsiniz?

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi’nin hayata geçirilmesi için;

 • Tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sahiplenilmesi ve benimsenmesi,
 • Kurum çalışma programı ve stratejik planlarının oluşturulmasında stratejide yer alan hedef ve eylemlere yönelik faaliyetlere yer verilmesi,
 • Hedef ve eylemleri gerçekleştirmeye yönelik işbirliği projelerinin oluşturulması ve paylaşılması,
 • İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi’nin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje başvurularında referans kaynak olarak kullanılması,

yerel düzeyde yapılacak çalışmalar olarak öne çıkmaktadır.