İçeriğe Atla Menüye Atla

 

Sektörel Araştırmalar ve Strateji Dokümanları

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından bölgenin yapısını ve sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal dinamikleri etkin olarak belirlemek amacı ile çeşitli araştırma ve analiz çalışmaları yürütülmektedir. Gerek 2014-2023 İzmir Bölge Planı hazırlık süreci, gerekse bölge planı sonrası uygulama dönemi için yapılan söz konusu analiz çalışmaları üniversiteler ve diğer uzmanlaşmış kurumlar ile kurulan işbirlikleri ile yürütülmektedir. Bölgenin yapısını, potansiyel ve ihtiyaçları doğru olarak tespit etmek, bunlar üzerinden bölge kalkınması için oluşturulacak plan ve politikalarda etkinlik ve tutarlılığı sağlamak açısından söz konusu çalışmalar önem taşımaktadır.