İçeriğe Atla Menüye Atla

 

2010-2013 İzmir Bölge Planı

image0042010-2013 İzmir Bölge Planı İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği kalkınma stratejisinin gelişme eksenlerini, hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan temel politika belgesidir. Bu kapsamda, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, özel sektörün katlımı ve ortak aklıyla belirlenmiş “Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen Yenilikçi İzmir” vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik olarak, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) çerçevesinde hazırlanmıştır. Plan döneminin sona ermesiyle yerini 2014-2023 İzmir Bölge Planı’na bırakmıştır.