İçeriğe Atla Menüye Atla

 

Gelişme Eksenleri, Stratejik Öncelikler, Hedefler

Gerçekleştirilen analizler, araştırmalar ve göz önünde bulundurulan paydaş görüş ve değerlendirmeleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel temel eğilimler, İzmir’in mevcut yapısına ilişkin üç gelişme ekseni ortaya koymuştur.

  • Güçlü Ekonomi
  • Yüksek Yaşam Kalitesi
  • Güçlü Toplum

Bölgenin kalkınma perspektifi, her biri aynı zamanda birbiri ile ilişkili ve birbirini tamamlar nitelikte olan bu üç eksen üzerinde inşa edilmiştir. Ulusal kalkınma stratejileriyle uyumlu olarak, bölgenin potansiyel ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan gelişme eksenleri, İzmir’in 2014-2023 yılları arasında odaklanacağı kalkınma alanlarını göstermektedir.  

Gelişme eksenleri altında belirlenen 13 stratejik öncelik ve 73 hedef, İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki sürdürülebilir kalkınmasına yönelik öncelikleri ve ihtiyaç duyulan müdahale alanlarını kapsamaktadır.