İçeriğe Atla Menüye Atla

 

 

Kentsel Pazarlama Stratejik Planı İzmir Görsel Kimliği

Kentsel Pazarlama Stratejik Planı

İzmir’in önceliklerinin neler olduğunu ortaya koymak amacıyla 2008 yılında düzenlenen Arama Karar Konferansı’nda, “İzmir’in tanıtımı,” şehrimizin odaklanması gereken birinci öncelik olarak, İzmir’in kanaat önderleri tarafından belirlendi ve  bu görev İzmir Kalkınma Ajansı’na verildi.

Yapısı ve kuruluş felsefesi itibariyle “şemsiye kurum” niteliği taşıyan, kolaylaştırıcı olma, koordinasyon sağlama rolü olan İZKA öncelikle, dünyada iyi tanıtılan, bilinirliği yüksek şehirlerin bu işi nasıl yaptığını inceledi. Kentsel pazarlamanın bir strateji dahilinde yapılması gerektiğinin farkında olan İZKA, İzmir’in kentsel pazarlama stratejik planının hazırlanması için bir ihale açtı.

Bu ihaleyi kazanan, dünya çapında kentsel pazarlama deneyimleri olan uluslararası konsorsiyum ile birlikte, yaklaşık altı aylık bir sürede, İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı’nı hazırlandı.

İZKA’nın tüm çalışmalarında olduğu gibi, İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı’nı da  “katılımcılık” esasıyla hazırlandı. İzmir’in yanı sıra Türkiye’nin İzmir dışındaki 17 ilinde ve ayrıca Avrupa, ABD ve Orta Doğu’da 10 şehirde İzmir’e yönelik algı ve bilinirlik araştırması gerçekleştirildi. Ek olarak, internet üzerinden bir anket düzenlendi ve İzmir’in birçok ilçesinde yüz yüze görüşmeler yapıldı.  Tüm bu araştırmalar dahilinde, toplam 3.687 kişinin görüşleri alındı.

Araştırma sonuçlarının yanı sıra, İzmir’e ilişkin temel referans ve strateji belgelerinin incelenmesi, dünyadaki diğer şehirlerle kıyaslamalar yapılması neticesinde, küresel eğilimler de dikkate alınarak İzmir’in kentsel pazarlama konusundaki mevcut durumu ortaya kondu.

İzmir’in dünyada pek az şehre nasip olabilecek tarihi, kültürel ve doğal çeşitliliğe sahip şanslı bir şehir olmasına rağmen hak ettiği yerde olmadığı belirlendi.

Bu durumun temel sebepleri ise, İzmir’in yeterince tanınmaması, bölgedeki diğer şehirlerden yeterince farklılaşmaması, ortak ve düzenli bir iletişim dili olmaması ve birliktelik ve koordinasyon eksikliği olarak belirlendi.

Ortaya konan mevcut durum ve 2010-2013 İzmir Bölge Planı ışığında İzmir’in kentsel pazarlama vizyonu, “en çok ödüllendiren Akdeniz şehri olmak” olarak belirlendi.

Ana mesaj ise “İzmir, gizli kalmış cevherleriyle size unutulmaz deneyimler yaşatır” olarak saptandı.

Vizyon, İzmir’in “Akdeniz şehri” kimliğini ve hedef kitlesi olan turistler, yatırımcılar ve ikamet edenlere pek çok bilinmeyen fırsat ve deneyim sunma özelliğini vurguluyor.

Vizyondan yola çıkılarak hazırlanan eylem planı, İzmir’de yaşam standardının yükselmesine, İzmir’e gelen turist sayısının ve yatırım miktarının artmasına ivme kazandıracak 170 civarında yaratıcı ve yenilikçi eylem önerisini içeriyor.

Daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İzmir Görsel Kimliği

Türkiye’de ilk defa bir şehir için yapılan, bir stratejiye dayanan görsel kimlik çalışması İZKA tarafından gerçekleştirildi. İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planında belirlenen olmazsa olmazlardan olan  “Birbiriyle Uyumlu ve Süreklilik Arz Eden Bir Marka Platformunun Oluşturulması” amacı kapsamında İzmir’in ortak ve düzenli bir iletişim dili olmasını sağlamak amacıyla İZKA tarafından “İzmir Görsel Kimliğini” hazırlandı.

Kampanyanın ayrıntılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: