İçeriğe Atla Menüye Atla
 

DESTEKLER

Kalkınma Ajansı, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla 5449 sayılı Kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

İzmir ilinde kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini artırmak, ortak iş yapma kültürü ve verimli işbirlikleri geliştirmek için çalışan İzmir Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı Bölge Planları hazırlayarak, bunların uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlamaktadır.

rehber3Ajansımız tarafından sağlanan destek türleri,  proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği, doğrudan faaliyet desteği, teknik destek, faiz desteği ve faizsiz kredi desteğidir. Her bir destek türüne ilişkin kurallar farklıdır ve her ilan döneminde ilgili destek türüne ilişkin standart kuralların yanı sıra programa özgü bazı kurallar da belirlenebilmektedir. Bu kurallar her destek programına ilişkin hazırlanan başvuru rehberlerinde düzenlenir. Desteklerimizle ilgili en güncel duyurulara ulaşmak için lütfen internet sitemizi takip ediniz.