İçeriğe Atla Menüye Atla
 

Vizyon-Misyon, Temel Değerler

Vizyonumuz: Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir Ajans olmak

Misyonumuz: İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak

Temel Değerler

  • Katılımcılık
  • Yenilikçilik
  • Tarafsızlık
  • Şeffaflık
  • Güvenilirlik
  • Çözüm Odaklılık