×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER HABERLER DUYURULAR
KAYS BİZE ULAŞIN
image
AÇIK DESTEKLER

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi (KARE) Mali Destek Programı

SON BAŞVURU 06 EYLÜL 2019
BAŞVURUN / KAYS

Ajansımız, 12 Haziran 2019 tarihi itibariyle ilan ettiği KARE Mali Destek Programı ile İzmir’deki firmaların dijital dönüşümünün sağlanması, kurumsal ve yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeleri, yüksek teknoloji üreten/kullanan sektörlerin tedarik zincirine daha etkili biçimde dahil olmaları için, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hazırlanacak yol haritalarının oluşturulmasını desteklemeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için gerekli olan uygulamaya ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi bir yaklaşımla, üyelerinin ya da bünyelerindeki firmaların faaliyetlerini koordine eden, ortak ihtiyaçlarını karşılayan veya ortak çıkarlarını korumak için çalışan arayüz kuruluşlar aracılığıyla uygulanacak biçimde tasarlanan mali destek programıyla, firmaların rekabet güçlerinin artmasının yanı sıra arayüz kuruluşların kapasitelerinin gelişimine de katkı sağlanması beklenmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ

06 EYLÜL 2019 / 23:59

KALAN SÜRE

09/06/2019

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

Image

Başvuru Rehberi

İNDİRİN →

Program Öncelikleri


Yol Haritaları Bileşeni (KARE01)

1. İmalat sanayinde firmaların dijital dönüşüm sürecinin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması

2. Firmaların kurumsal yapılarının ve yönetsel yetkinliklerinin iyileştirilmesine yönelik yol haritalarının çıkarılması ve bu amaçla arayüz kuruluşlarda sürdürülebilir kurumsal modellerin oluşturulması

3. Firmalarda sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik süreç ve yöntemlerin iyileştirilmesi için gerekli yol haritalarının oluşturulması, kaynak ve atık yönetiminde optimizasyon planlamasının yapılması ve firmalar arası iş birliği modellerini geliştirilmesi

4. Firmaların, yüksek teknoloji üreten / kullanan sektörlerin* tedarik zincirine etkin biçimde dahil olması için gerekli olan sertifikasyon / akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması

* Bu kapsamda, savunma sanayi ve havacılık, biyomedikal, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, motorlu ulaşım araçları imalatı, teknik tekstil sektörleri önceliklendirilmiştir.

Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni (KARE02)

Sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için firmaların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulamaya yönelik altyapıların oluşturulması veya mevcut altyapıların geliştirilmesi.

Kimler Başvurabilir?


KARE01 / Yol Haritaları Bileşeni


 • ✔ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri

 • ✔ Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan, özel sektöre yönelik faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları

 • ✔ Organize Sanayi Bölgeleri

 • ✔ Serbest Bölgeler

 • ✔ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

KARE02 / Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni


 • ✔ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri

 • ✔ Organize Sanayi Bölgeleri

 • ✔ Serbest Bölgeler

 • ✔ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Program Bütçesi


KARE01
Yol Haritaları Bileşeni
KARE02
Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Bileşen Bütçeleri 7.500.000 TL 7.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 200.000 TL / 1.000.000 TL 500.000 TL / 1.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %75 %25 - %75
Proje Süresi 15 - 18 Ay 24 Ay

Mali Destek Programı kapsamında, bir başvuru sahibi Ajans’a her biri bir bileşene yönelik olmak üzere toplam 2 (iki) proje için destek başvurusunda bulunabilir ve toplamda 2 (iki) tanesi için Ajansımız’dan mali destek alabilir.

Dokümanlar


Başvuru Rehberi ve EkleriİNDİRİN →
Bilgilendirme Toplantıları TakvimiİNDİRİN →
Bilgilendirme SunumuGüncel döküman için sitemizi takip edin
Eğitim SunumuGüncel döküman için sitemizi takip edin
Sıkça Sorulan SorularGüncel döküman için sitemizi takip edin
Proje Hazırlama KılavuzuGüncel döküman için sitemizi takip edin

PROJEM İZMİR TEKNİK YARDIM MASASI

Projem İzmir Teknik Yardım Masası, proje fikir ve/veya destek ihtiyaçları için finansman arayışında olan paydaşlarımıza yönelik ulusal, uluslararası veya AB fon kaynakları hakkında kapsamlı bilgi sunulması ve bölgemizde proje yazma - uygulama kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunur. Ayrıca mali destek programları kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik projeler için ücretsiz danışmanlık sağlar.

Image

Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri

Potansiyel başvuru sahiplerinin istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarını sağlamak amacıyla proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve örnek uygulamaların gerçekleştirileceği iki gün sürecek Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri düzenlenecektir.

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimler için katılımcı sayısı 20’şer kişi ile sınırlandırılmış olup, proje teklifi hazırlamak isteyen ve her iki eğitim gününde devam şartını sağlayacak kişilerin katılımı beklenmektedir. Katılım sağlamak isteyenlerin aşağıdaki link üzerinden erişecekleri Başvuru Formunu 3 Temmuz 2019 tarihine kadar doldurması gerekmekte olup yapılacak değerlendirmenin ardından başvuru sonucu tarafınıza e-posta ile iletilecektir.

BAŞVURU YAPIN →

Eğitim Takvimi

Ödemiş 8-9 Temmuz 2019 10:00-17:00 Ödemiş Ticaret Odası
Tire 11-12 Temmuz 2019 10:00-17:00 Tire Kutsan Meslek Yüksek Okulu
Torbalı 22-23 Temmuz 2019 10:00-17:00 Torbalı Ticaret Odası
Konak 25-26 Temmuz 2019 10:00-17:00 Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)