×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER HABERLER DUYURULAR
KAYS BİZE ULAŞIN
image
AÇIK DESTEKLER

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma (HAVZA) Mali Destek Programı

SON BAŞVURU 06 EYLÜL 2019
BAŞVURUN / KAYS

Ajansımız, 12 Haziran 2019 tarihi itibariyle, hedef bölgesi Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçeleri olan Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı’nı başlatmıştır. Program, bölgedeki beşeri ve doğal kaynaklar ile tarımsal ve ekonomik faaliyetleri sürdürülebilirlik odağında geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Programın temel müdahale yaklaşımı; tarımsal üretim süreçlerinde sürdürülebilir ve yenilikçi üretim, katma değerin sürdürülebilir üretim önlemleri alınarak artırılması ve tarım dışı ekonomik çeşitliliğin ve istihdam edilebilirliğin artırılması aracılığı ile kırsalda yaşayanlar için olanakların iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.

SON BAŞVURU TARİHİ

06 EYLÜL 2019 / 23:59

KALAN SÜRE

09/06/2019

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

Image

Başvuru Rehberi

İNDİRİN →
Image

Proje Uygulama Yeri

Projeler, mali destek programının hedef bölgesi olarak belirlenen, İzmir’in Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçeleri içerisinde uygulanmalı ve yatırımlar bu bölgede gerçekleştirilmelidir.

Program Öncelikleri


1. Tarımsal faaliyetlerin doğal kaynaklara zarar vermeden geliştirilebilmesi amacı ile tarımda güvenli gıda üretiminin sağlanması, yenilikçi ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması

2. Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması amacı ile işleme, paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin, sürdürülebilir üretim önlemleri de alınarak geliştirilmesi

3. Sürdürülebilir kalkınma odağında ekonomik hayata katılımın sağlanması ve gelir düzeyinin artırılması amacı ile, başta kadınlar, gençler ve topraksız çiftçiler olmak üzere, istihdam edilebilirlik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması, tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi

Kimler Başvurabilir?


HAVZA01 / Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

 • ✔ Kamu Kurumları
  (Valilik; kaymakamlıklar; bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri)

 • ✔ Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları

 • ✔ Üniversite Rektörlükleri

 • ✔ Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)

 • ✔ Organize Sanayi Bölgeleri

 • ✔ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 • ✔ Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları
  (İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan STK’lar)

 • ✔ Kooperatifler ve Bunların Birlikleri
  (5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağına ilişkin ana sözleşme değişikliği yapmış olanlar)

 • ✔ Sulama Birlikleri

 • ✔ Tarımsal Üretici Birlikleri

HAVZA02 / Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

 • ✔ Kamu Kurumları
  (Valilik; kaymakamlıklar; bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri)

 • ✔ Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları

 • ✔ Üniversite Rektörlükleri

 • ✔ Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)

 • ✔ Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları
  (İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan STK’lar)

 • ✔ Kooperatifler ve Bunların Birlikleri
  (5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağına ilişkin ana sözleşme değişikliği yapmış olanlar)

 • ✔ Sulama Birlikleri

 • ✔ Tarımsal Üretici Birlikleri

Program Bütçesi


HAVZA01
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni
HAVZA02
Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Bileşen Bütçeleri 7.500.000 TL 7.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 300.000 TL / 1.000.000 TL 300.000 TL / 1.800.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %90 %25 - %75
Proje Süresi 12 - 24 Ay 24 Ay

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, bir başvuru sahibi Ajansımız’a 2 (iki) proje için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) tanesi için mali destek alabilir. Başvuru sahibinin her iki projesinin de başarılı bulunması halinde Ajans bunlardan sadece yüksek puan alan projeye mali destek sağlayabilir.

Dokümanlar


Başvuru Rehberi ve EkleriİNDİRİN →
Bilgilendirme Toplantıları TakvimiİNDİRİN →
Bilgilendirme SunumuGüncel döküman için sitemizi takip edin
Eğitim SunumuGüncel döküman için sitemizi takip edin
Sıkça Sorulan SorularGüncel döküman için sitemizi takip edin
Proje Hazırlama KılavuzuGüncel döküman için sitemizi takip edin

PROJEM İZMİR TEKNİK YARDIM MASASI

Projem İzmir Teknik Yardım Masası, proje fikir ve/veya destek ihtiyaçları için finansman arayışında olan paydaşlarımıza yönelik ulusal, uluslararası veya AB fon kaynakları hakkında kapsamlı bilgi sunulması ve bölgemizde proje yazma - uygulama kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunur. Ayrıca mali destek programları kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik projeler için ücretsiz danışmanlık sağlar.

Image

Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri

Potansiyel başvuru sahiplerinin istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarını sağlamak amacıyla proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve örnek uygulamaların gerçekleştirileceği iki gün sürecek Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri düzenlenecektir.

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimler için katılımcı sayısı 20’şer kişi ile sınırlandırılmış olup, proje teklifi hazırlamak isteyen ve her iki eğitim gününde devam şartını sağlayacak kişilerin katılımı beklenmektedir. Katılım sağlamak isteyenlerin aşağıdaki link üzerinden erişecekleri Başvuru Formunu 3 Temmuz 2019 tarihine kadar doldurması gerekmekte olup yapılacak değerlendirmenin ardından başvuru sonucu tarafınıza e-posta ile iletilecektir.

BAŞVURU YAPIN →

Eğitim Takvimi

Ödemiş 8-9 Temmuz 2019 10:00-17:00 Ödemiş Ticaret Odası
Tire 11-12 Temmuz 2019 10:00-17:00 Tire Kutsan Meslek Yüksek Okulu
Torbalı 22-23 Temmuz 2019 10:00-17:00 Torbalı Ticaret Odası
Konak 25-26 Temmuz 2019 10:00-17:00 Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)